SKUPŠTINA KLUBA

redovni članovi

Perović Vojislav-predsednik
Milić Zoran-potpredsednik
Mila Dujić Bogdanović
Saveljić Ivan
Guslov Mirjana
Senka Uzunović
Olga Rus
Zorica Šabanagić
Gordana Čavlin
Snežana Romić
Edita Taušan
Slavica Kostić
Maravić Suzana
Mirosavljević Kornelija
Anđela Zlajić
Željka Petković
Ivić Milica
Biljana Kovačević

pridruženi članovi

Davor Marković
Draženović Dalibor
Damir Krnjajski


UPRAVNI ODBOR

Perović Vojislav-predsednik
Milić Zoran-potpredsednik
Maravić Suzana
Mirosavljević Kornelija
Saveljić Ivan

NADZORNI ODBOR

Prekajski Silvija-predsednik
Aleksić Aleksandar
Daraboš Nebojša